Zarząd / Rada Nadzorcza

KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. na posiedzeniu w dniu 19.10.2018r. powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w składzie Zarządu IV kadencji, Pana dr Piotra Tefelskiego, kończąc tym samym ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne z tym związane.

 

Obecny skład organów Spółki:

Prezes Zarządu – dr Piotr Tefelski

Członek Zarządu - Romuald Ciszkiewicz

 

PIOTR TEFELSKI - Doktor Nauk Prawnych

Ukończył Prawo na UMCS w Lublinie i Studia socjologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ukończył Seminarium dla Wyższej Kadry Kierowniczej w Northwestern University w Chicago. Odbył staż naukowy w Lock Haven University (USA).

Liczne wizyty robocze i uczestnictwo w szkoleniach w Irlandii, Francji, USA, Szwecji, RPA, Portugalii.

Posiada tytuł radcy prawnego.

Pracował na Wydziale Prawa i Administracji UMCS jako asystent, a następnie adiunkt.

Członek Zarządu w kilku lubelskich bankach komercyjnych, a także w Banku Pocztowym.

Przez pierwsze trzy kadencje, Wiceprzewodniczący Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich.

Wicedyrektor Departamentów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki (obecnie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie zajmował się regulacjami prawnymi mającymi ułatwić prowadzenie  działalności gospodarczej.)

W Polimex-Mostostal S.A. w Biurze Nadzoru Właścicielskiego jako ekspert.

Od czerwca br. prokurent i doradca Zarządu w WZU S.A.

Zasiadał w kilku Radach Nadzorczych przedsiębiorstw produkcyjnych, a także Szpitala Klinicznego.

Włada biegle językiem angielskim oraz dobrze francuskim.

 

ROMUALD CISZKIEWICZ - menedżer, inżynier, zatrudniony w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. od 1980r.

Absolwent  Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki. 

W latach 2008 - 2018 roku pełnił w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. funkcję Prokurenta.

 

Rada Nadzorcza

Dominik Gerbszt  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Romuald Ukleja - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Bulge - Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Fafińska – Kozłowska - Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej