Komunikat o błędzie

 • Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_PROTO in include_once() (line 3 of /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/sites/default/settings.php).
 • Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).
onwin melbet elexbet bahsine jokerbet heybet mariobet betist bettilt elexbet betandyou kareasbet

Praca

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIKA DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI

Dział kontroli jakości 
Opis stanowiska
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu bieżących i okresowych analiz jakości oraz systemu obiegu uzyskiwanych informacji o jakości napraw i produkcji;
 • organizowanie kontroli i badań dostarczanych do zakładu materiałów, części i zespołów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej lub obowiązujących umów;
 • nadzór nad zapewnieniem właściwej jakości napraw oraz produkcji w cyklu technicznego i organizacyjnego przygotowania nowych uruchomień napraw i produkcji;
 • organizowanie wykonywania kontroli i badań międzyoperacyjnych oraz końcowych zgodnie z ustanowioną dokumentacją techniczną oraz nadzór nad ich przechowywaniem, opakowaniem;
 • opiniowanie dokumentacji technicznej i akceptowanie wykazu wyposażenia pomiarowego dla zabezpieczenia procesów kontroli pomiarów i badań;
 • organizowanie i nadzorowanie badań zakładowych, typu i kwalifikacyjnych;
 • nadzorowanie postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami, w tym udzielanie zgody na odstępstwo w zakresie określonym odrębnymi uregulowaniami i nadzorowanie postępowania reklamacyjnego;
 • zapewnienie akceptacji dokumentacji technicznej w zakresie definiowania wymagań, sposobu przeprowadzenia planowanych badań oraz zestawu wyposażenia pomiarowego do ich realizacji;
 • kontrola stosowania obowiązujących norm i przepisów w procesie napraw i produkcji;
 • dokonywanie planowych auditów technicznych procesów remontów i procesów produkcyjnych
 • odbiór gotowych wyrobów i współpraca z przedstawicielami 7 RPW i/lub GQAR w tym zakresie;
 • współpraca z przedstawicielami Wojskowego Dozoru Technicznego;
 • współpraca z użytkownikami sprzętu w zakresie ocen jakości naprawianego i wytwarzanego sprzętu,
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem terminów i jakości napraw gwarancyjnych,
 • monitorowanie ilości reklamacji i formułowanie wniosków dotyczących poprawy jakości produkcji,
 • kierowanie opracowywaniem oraz nadzorowaniem stosowania planów jakości,
 • zapewnienie nadzoru nad dokumentacją zintegrowanego systemu zarządzania,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonanych reklamacji,
 • realizacja zadań obronnych,
 • współpraca z kierownikami poszczególnych działów Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi.
Wymagania 
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Min. 2-letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziany język techniczny);
 • Znajomość zasad dotyczących realizacji procesów nadzorowania jakości zgodnie z ISO 9001, AS 9100 i AQAP 2110, w tym dotyczących regulacji MON;
 • Biegła znajomość pakietu MS Office;
 • Zdolność sprawnego realizowania wielu zadań i ustalania priorytetów;
 • Komunikatywność, otwartość, umiejętność zarządzania i współpracy z ludźmi, dyspozycyjność;
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Prawo jazdy kat. B.
Mile widziane
 • Doświadczenie w branży technicznej na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem;
 • Doświadczenie lub wiedza dotycząca analizowania przyczyn i skutków wad produktów;
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej.
Oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Ciekawą i ambitną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Pracę w dynamicznym zespole;
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz szkolenia.
Aplikacje należy przesłać do dnia 16.04.2021 r. na adres Spółki:
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
ul. Parkowa 42
86-300 Grudziądz
 z dopiskiem „Rekrutacja – Dział kadr” 
lub na adres e-mail: kadry@wzu.pl wpisując w temacie wiadomości „Rekrutacja”.
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.”
Informujemy, że dokumentów nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 
 

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 

I. Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem Twoich danych osobowych.
 

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Pan Józef Huruk tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.
 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych). tj. zgoda, wypełnianie obowiązków ciążących na administratorze oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody (wzór zgody w załączeniu), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZU S.A. zgodnie z art. art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 

IV. Profilowanie

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 

V. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania (postępowanie kwalifikacyjne) lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe dane nie będą udostępniane podmiotom ani osobom trzecim na zewnątrz.
 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
I. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
II. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
III. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
IV. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
V. prawo do przenoszenia danych;
VI. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie kwalifikacyjnym Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
 
Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.
 
PLIKI DO POBRANIA: