Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Praca

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:

 

Pracownik Sekcji controllingu

 

 Wymagania:

 • wyższe wykształcenie (mile widziany kierunek ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie);
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • wiedza z obszaru rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFice, w szczególności MSExcel;
 • wysoce rozwinięte zdolności analityczne oraz skrupulatność i wnikliwość.

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie cyklicznych raportów;
 • zarządzanie systemami controllingowymi;
 • udział w przygotowaniu budżetów i prognoz oraz analiza ich wykonania;
 • analiza i kontrola kosztów, wskaźników;
 • Aktywne uczestnictwo w procesie planowania i budżetowania;
 • Opracowywanie modeli prognostycznych i analiz ekonomiczno-finansowych;
 • Współpraca z innymi zespołami w firmie.

 

Aplikacje należy przesłać do dnia 17.07.2020 r. na adres Spółki:

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem „Rekrutacja – Dział kadr

lub
na adres e-mail: kadry@wzu.pl wpisując w temacie wiadomości „Rekrutacja”.

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. Zapraszamy kandydatów do zapoznania się ze stosownymi klauzulami, znajdującymi się na stronie internetowej www.wzu.pl w zakładce PRACA. Podpisanie i załączenie klauzul do CV jest niezbędne celem pozostawienia ich w bazie Spółki i ewentualnego wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

Informujemy, że dokumentów nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 

I. Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem Twoich danych osobowych.
 

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Pan Józef Huruk tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.
 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych). tj. zgoda, wypełnianie obowiązków ciążących na administratorze oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody (wzór zgody w załączeniu), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZU S.A. zgodnie z art. art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 

IV. Profilowanie

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 

V. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania (postępowanie kwalifikacyjne) lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe dane nie będą udostępniane podmiotom ani osobom trzecim na zewnątrz.
 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
I. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
II. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
III. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
IV. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
V. prawo do przenoszenia danych;
VI. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie kwalifikacyjnym Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
 
Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.
 
PLIKI DO POBRANIA: