Praca

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. poszukują kandydatów na stanowiska:

 

    I.  KONSTRUKTOR MECHANIK

Opis stanowiska

 • wykonywanie modeli 3D i opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej,
 • opracowywanie plików do cięcia laserem, wodą oraz obróbki na maszynach CNC,
 • udział w wykonaniu i badaniach modeli i prototypów nowych wyrobów,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej nowych i zmodernizowanych wyrobów.

Oczekiwane kompetencje zawodowe

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności Budowa Maszyn lub pokrewne,
 • znajomość oprogramowania CAD (2D, 3D),
 • znajomość MS Office,
 • znajomość problemów mechaniki i obróbki mechanicznej,
 • otwartość i chęć dalszego rozwoju,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie projektowania,
 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • uczestnictwo w zewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • praca w dynamicznym zespole w Ośrodku Badawczo Rozwojowym,
 • atrakcyjne perspektywy samorealizacji w projektach dla sił zbrojnych RP,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • karty sportowo – rekreacyjne,
 • bogaty pakiet socjalny.

 

  II. TECHNOLOG ELEKTRONIK

Opis stanowiska

 • opracowywanie i wdrażanie do produkcji nowych procesów technologicznych (opracowywanie dokumentacji technologicznej oraz nadzór nad wdrożeniem),
 • rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych w procesie produkcji,
 • normowanie procesów w zakresie montażu oraz modyfikacji zespołów elektronicznych i elektrycznych,
 • opracowywanie danych do ofert w zakresie wdrożonych modernizacji sprzętu wojskowego,
 • współpraca z działami konstruktorskimi oraz brygadami produkcyjnymi,
 • analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej nowych wyrobów,
 • nadzór stanu oraz aktualizacja dokumentacji technicznej oraz prowadzenie dokumentacji kart zmian,
 • dobór zamienników wg specyfikacji technicznej dla elementów wykorzystywanych w procesie produkcji,

Oczekiwane kompetencje zawodowe

 • wykształcenie średnie techniczne o profilu elektronika,
 • znajomość zagadnień i procesów technologicznych,
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu oprogramowania MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • doświadczenie min. 3 lat w pracy na stanowisku technologa lub przy montażu / naprawie urządzeń elektronicznych,
 • samodzielność, sumienność przy realizacji powierzonych zadań,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektronika,
 • znajomość systemów zarządzania jakością,
 • znajomość nowoczesnych zasad organizowania produkcji,
 • znajomość oprogramowania CAD, Altium Designer,
 • znajomość techniki wojskowej,
 • znajomość języka angielskiego technicznego.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • uczestnictwo w zewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • praca w dynamicznym zespole w Ośrodku Badawczo Rozwojowym,
 • atrakcyjne perspektywy samorealizacji w projektach dla sił zbrojnych RP,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • karty sportowo – rekreacyjne,
 • bogaty pakiet socjalny.

 

   III. KONSTRUKTOR PROGRAMISTA

Opis stanowiska

 • opracowywanie oprogramowania desktopowego oraz dokumentacji z nim związanej,
 • współudział w tworzeniu założeń technicznych oraz koncepcji nowych produktów,
 • współudział w wykonywaniu modeli i prototypów,
 • badania i testy wytworzonego oprogramowania,
 • doskonalenie i modernizacja produkowanych w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. wyrobów.

Oczekiwane kompetencje zawodowe

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym,
 • bardzo dobra znajomość języków  C++ oraz C#,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o profilu programistycznym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość środowiska MS Visual Studio.

Mile widziane

 • znajomość SQL,
 • umiejętność tworzenia aplikacji desktopowych z wykorzystaniem technologii DirectX,
 • umiejętność wykorzystania technologii WPF w aplikacjach desktopowych,
 • podstawowa wiedza z zakresu elektroniki.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • uczestnictwo w zewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • praca w dynamicznym zespole w Ośrodku Badawczo Rozwojowym,
 • atrakcyjne perspektywy samorealizacji w projektach dla sił zbrojnych RP,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • karty sportowo – rekreacyjne,
 • bogaty pakiet socjalny.

 

Aplikacje należy przesłać do dnia 12.06.2019 r. na adres Spółki:

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz z dopiskiem „Rekrutacja – Dział kadr

lub na adres e-mail: kadry@wzu.pl wpisując w temacie wiadomości „Rekrutacja”.

 


W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zapraszamy do zapoznania się ze stosownymi klauzulami, których podpisanie i załączenie do CV jest niezbędne celem pozostawienia ich w bazie WZU S.A. i ewentualnego wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem Twoich danych osobowych.

 1.  Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Pan Józef Huruk tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych). tj. zgoda, wypełnianie obowiązków ciążących na administratorze oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody (wzór zgody w załączeniu), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZU S.A. zgodnie z art. art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 1. Profilowanie

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 1.  Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania (postępowanie kwalifikacyjne) lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe dane nie będą udostępniane podmiotom ani osobom trzecim na zewnątrz.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie kwalifikacyjnym Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

 

Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.

 

PLIKI DO POBRANIA: