Uroczyste wręczenie certyfikatów

W dniu 27 lutego 2017 br. w siedzibie spółki odbyła się uroczystość wręczenia Wojskowym Zakładom Uzbrojenia S.A. certyfikatów zgodności z normami ISO9001:2015, ISO14001:2015 i publikacją standaryzacyjną NATO AQAP2110:2016, przez Dyrektora Centrum Certyfikacji Jakości Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej pana dr inż. Witolda Pokorę.

W uroczystości uczestniczyli między innymi senatorowie, posłowie, Prezydent Grudziądza, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz duchowieństwa.

WZU S.A. uzyskały zgodności standardów zintegrowanego systemu zarządzania z nowymi wymaganiami międzynarodowymi w zakresie zarządzania jakością ISO 9001:2015 i środowiskowego ISO14001:2015 i NATO zgodnie z AQAP 2110:2016. w drodze ewolucji i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem ustanowionego w spółce już w dniu 20.11.2002 r.

Zarząd WZU S.A. składa wszystkim pracownikom serdeczne podziękowania za wkład wniesiony w uzyskanie certyfikatów, sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.