Umowa o współpracy z Politechniką Koszalińską

W środę 6 marca br. Politechnika Koszalińska podpisała umowę o współpracy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A.

Umowa dotyczy realizacji praktyk zawodowych przez studentów Politechniki Koszalińskiej w WZU S.A. W ramach współpracy Spółka będzie również wspierać studentów w przygotowaniu prac dyplomowych i innych projektów.

Umowa obejmuje studentów z Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, którzy będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe z szansą na ciekawą pracę po studiach.