Rajd Terenowy SZARŻA

22 września br. odbył się rajd terenowy pracowników WZU S.A. zorganizowany przez Spółkę dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.