Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 10 lipca 2018 roku Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie podjęła uchwałę o nadaniu naszemu koledze mgr. inż. Markowi Gręzickiemu stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Promotorem pracy nt. „Model zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych w pełnym cyklu ich życia” jest dr hab. Julian Maj, a promotorem pomocniczym dr n. społ. inż. Dorota Krupnik.
Serdecznie gratulujemy obrony pracy doktorskiej!